Brazylia

Brazylia

Brazylia jest największym krajem Ameryki Południowej. Zajmuje powierzchnię ok. 8 mln 512 tys. km², a rozciąga się we wschodniej i środkowej części kontynentu. Jej liczba ludności wynosi ok. 182 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 21, 3 os/km². Stolicą kraju jest Brasilia, natomiast największym miastem jest Sao Paulo.

Terytorium Brazylii stanowi niemal połowę Ameryki Południowej.

Na terenie Brazylii wyróżnić można cztery regiony geograficzne:

  • część Wyżyny Gujańskiej,
  • Nizinę Amazonki (Amazonia),
  • Wyżynę Brazylijską,
  • część Niziny La Platy.

Na północnym i północno-zachodnim obszarze kraju rozciąga się największa puszcza równikowa świata - Amazonia. Jej środkiem płynie najdłuższa rzeka kuli ziemskiej - Amazonka (6500 km) wraz z licznymi dopływami.

KLIMAT

Brazylia znajduje się w strefie klimatów równikowych i zwrotnikowych, stąd temperatury powietrza są tu bardzo wysokie, a ich średnie roczne wartości przekraczają 20ºC. Na większości obszaru lata są bardzo wilgotne, a w zimie część terenów, zwłaszcza północnego-wschodu, dotykają susze. Najwilgotniejszym regionem Brazylii jest Amazonia, w której opady trwają przez cały rok i wynoszą ok. 2000 mm rocznie. Średnie temperatury tego obszaru sięgają 27ºC.

USTRÓJ POLITYCZNY

Brazylia jest republiką federacyjną z głową państwa, a zarazem szefem rządu w postaci prezydenta. Jest on wybierany w wyborach powszechnych     na 4-letnią kadencję.

Językiem urzędowym jest portugalski, poza tym używa się także angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Walutę stanowi real brazylijski.